Metody terapie

Mobilizace páteře a periferních kloubů
Jedná se o cílený a jemný pohyb, který obnovuje pohyblivost v kloubu. Slouží k nenásilnému odstranění kloubních blokád na základě přesné diagnostiky a lokalizace problému. Je indikována při omezené pohyblivosti kloubů, nebo pohybového segmentu páteře.

Techniky měkkých tkání
Cílem této techniky je obnovení posunlivosti, pohyblivosti a protažitelnosti kůže, podkoží, svalů, vazivových obalů svalů (fascií). Tyto změny mají vztah ke kloubním a svalovým poruchám, dále k chronických, metabolickým a endokrinním poruchám. Do měkkých technik spadá i ošetření jizev, které mohou způsobovat přenesené a recidivující bolesti.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF
Komplexní metoda využívající facilitační prvky k usnadnění pohybu. Využívá sdružených pohybových vzorců, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Základním mechanismem metody PNF je využítí velkých svalových skupin, jelikož pouze jediný sval není zodpovědný za pohyb. Metoda je založena na diagonálních pohybech s rotací. Výhodou této metody je fakt, že se dá použít jak pro posílení svalů, tak pro jejich relaxaci.

Kineziotaping
Tejpování je moderní, účinná a pomocná metoda prevence zranění, léčby pohybového aparátu a lymfatické soustavy. Využívá aplikace pružných bavlněných pásek na kůži v postižené oblasti. Výhodou je, že páska neomezuje klienta při běžném pohybu ani sportovním výkonu. Při správné aplikaci pásky můžeme svaly buď aktivovat, nebo uvolňovat, a tím prodloužit efekt terapie.

Aktivní terapie/ cvičení dle různých konceptů
Zaměřené na hluboký stabilizační systém páteře, využití funkčních dynamických stabilizací vzhledem k vývojové kineziologii, využití principů konceptu PNF, cvičení dle R. Brunkowa, SM systém a další.

Objednávejte se k nám do centra k Mgr. Klapákovi na tel. 721 706 658


Těšíme se na Vás!