Nabídka služeb

Jsme RYS - Registrovanou Jógovou Školou pod Mezinárodní Jógovou Aliancí - YA. Certifikáty RYS, které od nás absolventi po úspěšném studiu obdrží, mají celosvětovou platnost. Zároveň jsme vzdělávacím pohybovým centrem akreditovaným MŠMT, které nabízí rekvalifikační kurzy Instruktor jógy a Instruktor zdravotní tělovýchovy. Úspěšné zakončení rekvalifikačního kurzu je jednou ze základních podmínek po vydání živnostenského listu.

Pro širokou veřejnost nabízíme péči o pohybový aparát ve všech směrech - informace, akutní pomoc při potížích, prevenci - pohyb samotný.