Academy

Vzdělávání široké i odborné veřejnosti prostřednictvím rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT, celosvětově platných RYS kurzů a YACEP® kurzu, certifikačních kurzů, workshopů a seminářů. Spolupracujeme s odborníky v oboru.

Rekvalifikační kurzy zde:

Certifikace, workshopy zde

Kalendář akcí: