Rekvalifikační kurzy

  • Instruktor jógy 150 hod.
  • Instruktor jógy 200 hod.
  • Instruktor zdravotní tělovýchovy
Kurzy S AKREDITACÍ MŠMT jsou určeny všem, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový či vůbec zdravý pohyb. V kurzu je kladen důraz na dobrou anatomickou průpravu a rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována v kontextu praxe.

Kurzy obsahují rozšířenou výuku anatomie a výuku fyziologie vedenou lékaři. Dále základy fyziotréninku, praxi zdravotní tělovýchovy a jógovou praxi. Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři, jogíni, sportovci. A tak výuka, ať už teorie nebo praxe, vám budou vždy podávány odborníky, kteří znají potřeby dobrých lektorů.

CENA KURZŮ:
16.000,- Kč/150 hod., příplatek za rozšířený kurz na 200 hod.: 5000,- Kč

SLEVY ZA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU max. 3 měsíce před zahájením rekvalifikačního kurzu 2000,- Kč

Je MOŽNÉ ZAŽÁDAT O PROPLACENÍ ÚŘADEM PRÁCE - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PLATBA A STORNO POPLATKY
Veškeré přihlášky a případná storna jsou přijímána pouze písemně (elektronicky). Po obdržení přihlášky a zaplacení zálohové částky 50% se stává přihláška závaznou. V případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně účastníka jsou účtovány následující storno poplatky:

Storno podmínky:
• 30 dní a více před začátkem kurzu je účtován storno poplatek 2000,- Kč
• 29-15 dní 30% z celkové ceny kurzu
• 14 a méně dní 40% z celkové ceny kurzu
• 7 a méně dnů 50% z celkové ceny kurzu
• 24 hod. před zahájením kurzu nebo neomluvené absence na kurzu bude účtován storno poplatek v celkové výši kurzovného
• v případě vyslání náhradníka žádný storno poplatek není účtován

V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši.

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspěšném složení závěrečných zkoušek je OPRÁVNĚN VÉST LEKCE JÓGY nebo lekce ZDRAVOTNÍ TĚLOVÝCHOVY pro širokou veřejnost, skupinové či individuální. Je seznámen s moderními postupy při výuce a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity klientů a je schopen spolupracovat s dalšími odborníky oboru.

PODMÍNKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ
Určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (150hod.) nebo ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity 200hod. Nedílnou podmínkou je předchozí jógová praxe v délce dvou let pro zájemce o kurz Instruktor jógy, a pravidelná sportovní aktivita u zájemců o kurz Instruktor zdravotní tělovýchovy. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Povinná je účast 100%. V maximálním rozsahu 10% lze individuálně nahradit školení domácí prací. Nutné doložit hospitační hodiny, počet záleží na vybraném kurzu (150 nebo 200 hod.) Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení. Praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

TERMÍNY případná změna termínů vyhrazená

Přihláška na akreditovaný rekvalifikační kurz
Závazně se přihlašuji na rekvalifikační kurz dle mého výběru uvedeného v poznámce níže. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými výše.”