Rekvalifikační kurzy

  • Instruktor jógy 150 hod.
  • Instruktor jógy 200 hod.
  • Instruktor zdravotní tělovýchovy
Kurzy S AKREDITACÍ MŠMT jsou určeny všem, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový či vůbec zdravý pohyb. V kurzu je kladen důraz na dobrou anatomickou průpravu a rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována v kontextu praxe.

Kurzy obsahují rozšířenou výuku anatomie a výuku fyziologie vedenou lékaři. Dále základy fyziotréninku, praxi zdravotní tělovýchovy a jógovou praxi. Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři, jogíni, sportovci. A tak výuka, ať už teorie nebo praxe, vám budou vždy podávány odborníky, kteří znají potřeby dobrých lektorů.

CENA KURZŮ:
16.000,- Kč/150 hod., příplatek za rozšířený kurz na 200 hod.: 5000,- Kč

SLEVY ZA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU max. 3 měsíce před zahájením rekvalifikačního kurzu 2000,- Kč

Je MOŽNÉ ZAŽÁDAT O PROPLACENÍ ÚŘADEM PRÁCE - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspěšném složení závěrečných zkoušek je OPRÁVNĚN VÉST LEKCE JÓGY nebo lekce ZDRAVOTNÍ TĚLOVÝCHOVY pro širokou veřejnost, skupinové či individuální. Je seznámen s moderními postupy při výuce a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity klientů a je schopen spolupracovat s dalšími odborníky oboru.

PODMÍNKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ
Určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (150hod.) nebo ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity 200hod. Nedílnou podmínkou je předchozí jógová praxe v délce dvou let pro zájemce o kurz Instruktor jógy, a pravidelná sportovní aktivita u zájemců o kurz Instruktor zdravotní tělovýchovy. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Povinná je účast 100%. V maximálním rozsahu 10% lze individuálně nahradit školení domácí prací. Nutné doložit hospitační hodiny, počet záleží na vybraném kurzu (150 nebo 200 hod.) Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení. Praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

Na další vaše dotazy ke kurzům rádi odpovíme e-mailem. Případné dotazy posílejte na info@piyo.cz

Nejbližší termín najdete v kalendáři akcí.

Kalendář akcí: