RYS kurzy a Rekvalifikační kurzy MŠMT

  • Instruktor jógy, 150 hod. (MŠMT)
  • Instruktor jógy, 200 hod. (MŠMT, RYS)
  • Instruktor jógy se zaměřením na dětskou jógu, 150 hod. (MŠMT)

            
RYS kurzy a kurzy S AKREDITACÍ MŠMT jsou určeny všem, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový či vůbec zdravý pohyb. V kurzech je kladen důraz na dobrou anatomickou průpravu a rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována v kontextu praxe.

Kurzy obsahují rozšířenou výuku anatomie a výuku fyziologie vedenou lékaři. Dále základy fyziotréninku, praxi zdravotní tělovýchovy a jógovou praxi. V případě kurzu dětské jógy i praxi se samotnými dětmi. Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři, jogíni, sportovci. A tak výuka, ať už teorie nebo praxe, vám budou vždy podávány odborníky, kteří znají potřeby dobrých lektorů.

CENA KURZŮ:
19.000,- Kč/150 hod., příplatek za rozšířený kurz MŠMT na 200 hod.: 5000,- Kč, příplatek na rozšířený kurz RYS 200 hod. 12.000,- Kč

SLEVY ZA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU do 2 měsíců před zahájením rekvalifikačního kurzu 1000,- Kč

Je MOŽNÉ ZAŽÁDAT O PROPLACENÍ ÚŘADEM PRÁCE - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PLATBA A STORNO POPLATKY
Veškeré přihlášky a případná storna jsou přijímána pouze písemně (elektronicky). Po obdržení přihlášky a zaplacení zálohové částky 50% se stává přihláška závaznou. V případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně účastníka jsou účtovány následující storno poplatky:

Storno podmínky:
• 30 dní a více před začátkem kurzu je účtován storno poplatek 2000,- Kč
• 29-15 dní 30% z celkové ceny kurzu
• 14 a méně dní 40% z celkové ceny kurzu
• 7 a méně dnů 50% z celkové ceny kurzu
• 24 hod. před zahájením kurzu nebo neomluvené absence na kurzu bude účtován storno poplatek v celkové výši kurzovného
• v případě vyslání náhradníka žádný storno poplatek není účtován

V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši.

PROFIL ABSOLVENTA
U všech kurzů MŠMT je absolvent po úspěšném složení závěrečných zkoušek je OPRÁVNĚN VÉST LEKCE JÓGY pro dospělé nebo děti, a to skupinové či individuální na ÚZEMÍ ČR (potažmo EU). Je seznámen s moderními postupy při výuce a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity klientů a je schopen spolupracovat s dalšími odborníky oboru.
Absolvent RYS kurzu BUDE ZPŮSOBILÝM STÁT SE ČLENEM YOGA ALLIANCE®., a tedy registrovaným učitelem jógy Registered Yoga Teacher (200-Hour Certification - RYT 200). Získá tak titul RYT s mezinárodním uznáním a OPRÁVNĚNÍM VÉST LEKCE JÓGY KDEKOLIV NA SVĚTĚ.

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU
URČENO PRO účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním S MATURITOU (150 hod.) nebo ukončeným středoškolským vzděláním BEZ MATURITY 200 hod. , ZÁJEMCE O RYT, mezinárodní platnost vzdělání RYS 200 hod. Nedílnou podmínkou je předchozí jógová praxe v délce dvou let pro zájemce o kurz Instruktor jógy. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Doporučovaná účast 100 %, povinná účast 80%. Případná absence se řeší zpracováním seminární práce. Nutné doložit hospitační hodiny, počet záleží na vybraném kurzu (150 nebo 200 hod.) Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení. Praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

TERMÍNY případná změna termínů vyhrazená

Přihláška na  akreditovaný MŠMT rekvalifikační kurz, RYS kurz, certifikační kurzy
Závazně se přihlašuji na rekvalifikační nebo certifikační kurz dle mého výběru uvedeného v poznámce níže. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými výše.”