RYS kurzy a Rekvalifikační kurzy MŠMT

  • Instruktor jógy 150 hod. (MŠMT)
  • Instruktor jógy 200 hod. (MŠMT, RYS)
  • Instruktor zdravotní tělovýchovy (MŠMT)

            
RYS kurzy a kurzy S AKREDITACÍ MŠMT jsou určeny všem, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový či vůbec zdravý pohyb. V kurzech je kladen důraz na dobrou anatomickou průpravu a rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována v kontextu praxe.

Kurzy obsahují rozšířenou výuku anatomie a výuku fyziologie vedenou lékaři. Dále základy fyziotréninku, praxi zdravotní tělovýchovy a jógovou praxi. Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři, jogíni, sportovci. A tak výuka, ať už teorie nebo praxe, vám budou vždy podávány odborníky, kteří znají potřeby dobrých lektorů.

CENA KURZŮ:
17.000,- Kč/150 hod., příplatek za rozšířený kurz MŠMT na 200 hod.: 5000,- Kč, příplatek na rozšířený kurz RYS 200 hod. 12.000,- Kč

SLEVY ZA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU max. 2 měsíce před zahájením rekvalifikačního kurzu 2000,- Kč

Je MOŽNÉ ZAŽÁDAT O PROPLACENÍ ÚŘADEM PRÁCE - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PLATBA A STORNO POPLATKY
Veškeré přihlášky a případná storna jsou přijímána pouze písemně (elektronicky). Po obdržení přihlášky a zaplacení zálohové částky 50% se stává přihláška závaznou. V případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně účastníka jsou účtovány následující storno poplatky:

Storno podmínky:
• 30 dní a více před začátkem kurzu je účtován storno poplatek 2000,- Kč
• 29-15 dní 30% z celkové ceny kurzu
• 14 a méně dní 40% z celkové ceny kurzu
• 7 a méně dnů 50% z celkové ceny kurzu
• 24 hod. před zahájením kurzu nebo neomluvené absence na kurzu bude účtován storno poplatek v celkové výši kurzovného
• v případě vyslání náhradníka žádný storno poplatek není účtován

V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně vzdělavatele, bude účastníkům na základě domluvy nabídnut jiný termín nebo vrácena platba za kurz v plné výši.

PROFIL ABSOLVENTA
U všech kurzů MŠMT je absolvent po úspěšném složení závěrečných zkoušek je OPRÁVNĚN VÉST LEKCE JÓGY nebo lekce ZDRAVOTNÍ TĚLOVÝCHOVY pro širokou veřejnost, skupinové či individuální na ÚZEMÍ ČR (potažmo EU). Je seznámen s moderními postupy při výuce a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity klientů a je schopen spolupracovat s dalšími odborníky oboru.
Absolvent RYS kurzu BUDE ZPŮSOBILÝM STÁT SE ČLENEM YOGA ALLIANCE®., a tedy registrovaným učitelem jógy Registered Yoga Teacher (200-Hour Certification - RYT 200). Získá tak titul RYT s mezinárodním uznáním a OPRÁVNĚNÍM VÉST LEKCE JÓGY KDEKOLIV NA SVĚTĚ.

PODMÍNKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ
URČENO PRO účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním S MATURITOU (150 hod.) nebo ukončeným středoškolským vzděláním BEZ MATURITY 200 hod. , ZÁJEMCE O RYT, mezinárodní platnost vzdělání RYS 200 hod. Nedílnou podmínkou je předchozí jógová praxe v délce dvou let pro zájemce o kurz Instruktor jógy, a pravidelná sportovní aktivita u zájemců o kurz Instruktor zdravotní tělovýchovy. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Doporučovaná účast 100 %, povinná účast 80%. Případná absence se řeší zpracováním seminární práce. Nutné doložit hospitační hodiny, počet záleží na vybraném kurzu (150 nebo 200 hod.) Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení. Praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

TERMÍNY případná změna termínů vyhrazená

Přihláška na  akreditovaný MŠMT rekvalifikační kurz, RYS kurz, certifikační kurzy
Závazně se přihlašuji na rekvalifikační nebo certifikační kurz dle mého výběru uvedeného v poznámce níže. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými výše.”