Ceník

Naše centrum není zaměřeno na kvantitu, ale na kvalitu. Tomu odpovídají i ceny. V našich lekcích se potkáte obvykle s menším počtem klientů, kolem 12-ti. To je počet klientů, který dokáže lektor zodpovědně vést, zcela se jim věnovat. Samozřejmě, vyšší počet klientů na lekcích by dokázal cenu za jednotlivou lekci snížit, nicméně tím by se snížila i kvalita. S kvalitou a cenou za jednotlivou lekci souvisí i pravidelné vzdělávání našich lektorů, používání jen těch nejkvalitnějších pomůcek ke cvičení, kterých pořizovací cena nepatří k nejnižším. A posledním z důležitých faktorů, který se promítá do cen za jednotlivou lekci, je i vysoká energetická náročnost na specifický typ lekcí – hot lekcí, jako je hot yoga, hot pilates. V přiloženém ceníku můžete nahlédnout na naše základní ceny.

Neváhejte využít finanční podpory Vašich zdravotních pojišťoven (Kluby zdraví atp.), či Vašich zaměstnavatelů (FSKP) při podpoře péče o zdraví svých svěřenců. Rádi Vám poskytneme součinnost při vyřizování této podpory.


NázevPopisOD:
Skupinová cvičení při teplotě 20 - 22°Cskupinová cvičení yogy a pilates, a to na podložkách, v sítích, s  pomůckami, u baletní tyče170,-
Skupinová cvičení při teplotě 37 - 42°Cskupinová cvičení yogy a pilates, na podložkách, s pomůckami, a to ve speciálně tepelně či světelně upraveném prostředí290,-
Soukromá lekcemožné u všech typů námi nabízených cvičebních stylůna dotazMasážeklasické, relaxační, zážitkové atp.dle délky a typu masáže cena na dotaz