Mezinárodně platný RYT 200 kurz a akreditační rekvalifikační kurz MŠMT "Instruktor jógy"

V kurzu je kladen důraz na ZDRAVOTNÍ ASPEKT jógového cvičení a především na ROZŠÍŘENOU PRAXI.

Všichni VYUČUJÍCÍ JSOU PRAKTIKUJÍCÍ jogíni.

Kurz obsahuje rozšířenou výuku anatomie vedenou lékařkou praktikující jógu.

Garantem kurzu je Mgr. Andrea Křtínová E-RYT 500, YACEP®.

Možno zažádat o proplacení Úřadem práce nebo přes zaměstnavatelské dotace POVEZ II.

VÍCE INFO ke kurzu zde:

TERMÍNY zde